10 trang web thư viện văn bản pháp luật hàng đầu việt nam

10 trang web thư viện văn bản pháp luật hàng đầu việt nam

1.thuvienphapluat.vn
cung cấp cơ sở dữ liệu, tra cứu và thảo luận pháp luật
2. thuvienphapluat.vn
Công văn, Tra cứu văn bản, văn bản pháp luật, thư viện pháp luật, luật việt nam, luật, luật sư, tư vấn luật, văn ..
3.vanban.chinhphu.vn
Văn bản quy phạm pháp luật
4.customs.gov.vn
Thư viện Văn bản quy phạm pháp luật
5. vbpl.thuathienhue.gov.vn
thư viện văn bản
6. www.luatvietnam.vn
cơ sở văn bản luật
7.www.vietlaw.gov.vn
các loai van ban Số hiệu văn bản. Tên văn bản. Loại văn bản … Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát …
8.www.moj.gov.vn/
quy phạm văn bản pháp luật
9.vbpl.vn
cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật quốc gia
10. nlv.gov.vn
Thư viện văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực: tài chính – ngân hàng, thuế – lệ phí, đất đai – nhà ở, giáo dục – đào tạo, hành chính, xuất – nhập khẩu..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *