You are here
Home > đào tạo

Ngành Luật kinh tế-D380107

Ngành Luật kinh tế - Mã ngành D380107 Tổ hợp môn xét tuyển - Toán, lý, hóa; - Toán, lý, anh văn; - Toán, văn, anh văn; - Văn, sử, địa. Thời gian đào tạo Đại học chính quy, thời gian 4 năm.  Mục tiêu đào tạo Đào tạo ra những cử nhân Luật kinh tế có phẩm chất chính trị,

luật kinh tế

luật kinh tế ! ngành luật kinh tế trường đông đô  | ngành luật HDIU HDIU sẽ giúp bạn có được tư duy pháp lý của luật gia trong lĩnh vực kinh tế, có sự nghiệp vững vàng, ổn định bằng chương trình chất lượng cao và phương pháp học tập hiện

Top