giới thiệu Khoa Luật kinh tế đại học Đông Đô

27-05-2016
Bởi: mrquan Có: Bình luận
giới thiệu ngành luật kinh té trường dại học đông đô

Khoa Luật kinh tế đại học Đông Đô ! khoa luật kinh tế HDIU Mã ngành luật kinh tế trường Đông Đô : D380107 Mục tiêu đào tạo Đào tạo nguồn nhân lực cho các tổ chức kinh tế – xã hội, các cơ quan Nhà nước, trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ […]