You are here
Home > tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Ngành Luật Kinh tế năm 2017

Khoa Luật Kinh Tế Trường Đại Học Đông Đô thông báo tuyển sinh cử nhân luật kinh tế năm 2017 1.Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2017, Trường Đại học Đông Đô – khoa Luật Kinh Tế thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm

tuyển sinh ngành Luật kinh tế – Đại học Đông Đô

Tuyển sinh  ngành Luật kinh tế - Đại học Đông Đô  | xét tuyển đại học ngành luật hdiu   Thông báo tuyển sinh ngành luật kinh tế Đại học hệ chính quy xét tuyển đại học chính quy ngành luật mã ngành mã ngành luật kinh tế D380107. TUYỂN SINH CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ HỆ

Top