You are here
Home > tin tức > sinh viên khoa luật tham gia giải bóng đá truyền thống đại học đông đô

sinh viên khoa luật tham gia giải bóng đá truyền thống đại học đông đô

sinh viên khoa luật tham gia giải bóng đá truyền thống đại học đông đô

.

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2014 – 2015 của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại Đông Đô. Chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 40 năm ngày ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015). Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện và nâng cao sức khỏe để học tập, rèn luyện, Đoàn thanh niên trường Đại học Đông Đô tổ chức giải bóng đá mini cấp trường trong 2 tháng 03 và 04 năm 2015 tạo ra sân chơi bổ ích, đoàn kết và học hỏi giữa các liên chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.

Trả lời

Top